Hur Man Går Ur Svenska Kyrkan På 2 Minuter

Hur Mycket Kan Man Spara På Att Gå Ur Svenska Kyrkan?

Vem Är Medlem i Svenska Kyrkan?

Hur Många Gå Ur Svenska Kyrkan Varje År?

Vad Används Kyrkoavgiften Till?

Svenska Kyrkan Är Den Rikaste i Världen (76 Miljarder)

Anledningar Att Vara Medlem i Svenska Kyrkan

  • Om man vill ha kyrklig vigsel, d.v.s. bröllopsceremoni i kyrkan, måste en av makarna vara medlem i Svenska kyrkan.
  • Om man inte är medlem i kyrkan kan man inte få en gratis kyrklig begravningsceremoni. Begravningsceremonin fyller ofta en viktig funktion för de efterlevande och det kan finnas en poäng med att inte frånta dem denna möjlighet.
  • De svenska kyrkobyggnaderna representerar ett rikt svenskt kulturarv. Även om kyrkan får pengar för underhåll genom statsbudgeten (460 miljoner 2018) räcker det inte till för att finansiera bevarandet av kyrkobyggnaderna.
  • Kyrkan är också en kulturbärare som bevarar de svenska traditionerna som exempelvis lucia, julfirande och påskfirande.
  • För att rösta och ha möjlighet att bli vald i kyrkovalet måste man vara medlem. De flesta politiska partierna deltar i kyrkovalet eftersom kyrkan har ett inflytande i samhället.
  • Kyrkan genomför olika former av hjälparbete till fördel för utsatta personer både i Sverige och utomlands.

Anledningar Att Gå Ur Svenska Kyrkan

Kan Jag Fortfarande Gifta Mig i En Kyrka?