Privacy Policy

Gå ur svenska kyrkan inhämtar och behandlar personuppgifter i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten. Gå ur svenska kyrkan dokumenterar sparar information sessioner på webbplatsen och kommunikation med kundtjänst via telefon och e-post.

Tillhandahållna personuppgifter kommer ej att delas med tredje part utom i de fall då det krävs av myndighet för att fullgöra tjänsten. Gå ur Svenska kyrkan håller ett register företagets kunder tills vår tjänst är fullständigt genomfört. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, samt leverans- och betalningsuppgifter. Besökare samtycker till att lämnade uppgifter kan komma att användas av Gå ur Svenska kyrkan för fakturering och leverans av produkter, egen marknadsföring, egna marknadsanalyser, samt som underlag för anonymiserad statistik och produktutveckling.

Gå ur Svenska kyrkan radera och anonymisera personuppgifter i takt med att informationen inte behövs. Om du önskar få dina uppgifter raderas omedelbart, görs det efter att meddelade givits till kundsupport.